VERKKOKAUPAN YLEISET KÄYTTÖEHDOT


Yleistä

Käyttöehdot koskevat AuraPet-verkkokauppaa. Palvelun omistaa AuraPet Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja). Verkkokaupan käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä. 

Verkkokaupan sisältö

AuraPet-verkkokauppa on AuraPet Oy:n rekisteröimä palvelu. Palvelu on kohdistettu lemmikkieläinten ruokinnasta ja hyvinvoinnista kiinnostuneille asiakkaille. Verkkokaupassa myytävät tuotteet on nimetty ja kuvattu tuotekuvin.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.

Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.

Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan viivytyksettä mahdolliset virheelliset tiedot.

Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.

Käyttäjä hyväksyy Palveluntarjoajan tekemät asiakkuuteensa liittyvät muutokset.

Käyttäjä vastaa Palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista 


Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja vastaa kaikesta verkkokaupassa esitettävästä sisällöstä.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että kaikki verkkokaupassa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa, päivittää ja korjata verkkokaupan sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä verkkokauppaa koskevasta informaatiosta.

Palveluntarjoaja vastaa kaikista sille kertyvistä asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.

Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä ilmoitetaan aina viranomaisille.

Immateriaalioikeudet

Kaikki verkkokaupassa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat Palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa voidaan käyttää evästeitä, joiden avulla tarjotaan asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

Tietosuoja ja tietojen käsittely verkkokaupassa

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Palveluntarjoajan keräämistä ja tallentamista asiakastiedoista voi tarvittaessa lukea lisää tietosuojaselosteesta.